Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 101/2000 Sb O ochraně osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

 

Název vyhlášky Účinnost
Obecně závazná vyhláška o nočním klidu a regulaci hlučných činností č.2/2016  
OZV 2-2021 -odpady, poplatek.pdf 1.1.2022
Obecně závazná vyhláška č.1/2019 o poplatcích za psy  1.1.2020
Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 - O zabezpečení ochrany ŽP a ostatní veřejné zeleně na území obce  

Obecně závazná vyhláška č.2/2007 - K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

OZV 1-2021 -odpady, systém ukládání.pdf

 

1.1.2022